PIEK-KEUR

Voor iedereen is het van belang dat we in onze toenemende 24-uurs economie met de daarbij behorende geluidsproductie, voldoende aan onze nachtrust toekomen. Daarom geeft de Algemene Maatregel van Bestuur “Besluit Detailhandel en Ambachtsbedrijven Milieubeheer” aan hoeveel geluid binnen bepaalde periodes van de dag mag worden gemaakt bij het bevoorraden van winkels. Het besluit Detailhandel is per 1 januari 2008 opgenomen in Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Piekgeluiden zijn korte uitschieters in het geluidsniveau en komen vaak voor bij laden en lossen. Juist daarvan schrikken mensen wakker. Om dit te voorkomen zijn de toegestane piekniveaus bij laden en lossen in de bewoonde omgeving als volgt vastgesteld:

  • tussen 7.00 en 19.00 uur: geen beperking
  • tussen 19.00 en 23.00 uur: piekniveau 65 dB(A)
  • tussen 23.00 en 7.00 uur: piekniveau 60 dB(A)

De vrachtwagens en andere transportmiddelen die gebruikt worden bij het laden en lossen moeten voldoen aan de toegestane piekniveaus.
DVN levert materiaal met het Piek-Keur dat verwerkt kan worden in de carrosserie van vrachtwagens. Om zichtbaar te maken dat een voertuig of een ander transportmiddel stil is, hebben BMWR, FOCWA en RAI de Stichting Piek-Keur opgericht. Stichting Piek-Keur heeft een certificeringsysteem voor stille producten en voertuigen. Als een vrachtwagen of een ander transportmiddel een Piek-Keur-sticker heeft, is er dus alles aan gedaan om het stil te laten zijn.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.piek-international.com.

Piek-Keur voor DVN, Dekker Verkoopkantoor Nederland BV